Naše ordinace poskytuje komplexní služby v rámci Závodní preventivní a léčebné péče ve znění Zákona č. 20/1966 Sb., Zákona č. 258/2000 Sb. a dalších navazujících předpisů.

Jedná se zejména o provádění vstupních, periodických a výstupních prohlídek zaměstnanců, posuzování jejich zdravotní způsobilosti k práci, realizaci školení první pomoci a komunikaci s úřady dozorujícími ochranu zdraví při práci.

Péče probíhá na základě smluvního vztahu mezi ordinací a zaměstnavatelem. Na financování péče o zaměstnance se nepodílejí  zdravotní pojišťovny, lze ale dojednat ceny individuálně podle rozsahu prací, takže lze dojednat prohlídku minimální, ale také manažerskou – třeba i s rtg nebo CT vyšetřením ( vše závisí na tom, kolik je zaměstnavatel ochoten hradit).

ZAMĚSTNANCI, KTEŘÍ JSOU ODESLÁNI K PROHLÍDCE V NAŠÍ ORDINACI, MUSÍ BÝT OBJEDNÁNI, je to organizačně lepší, aby nedocházelo k tomu, že pracovník příjde na prohlídku v době, kdy není lékař přítomen a nebo, když jsou objednané prevence pro jinou firmu. Vše toto vyvolává organizační zmatky a budí nepěkné nálady !!!

(Zvláště u pracovníků v riziku jsou potřebná další vyšetření- vždy podle rizika: audiologické, ORL,RTG plic, odběry krve)

Nově provádíme i termografii rukou u pracovníků v riziku vibrací. Tím nahrazujeme dnes již starý vodní chladový pokus. Používáme infrakameru FLIR.

TYTO PROHLÍDKY PRO JEJICH ČASOVOU NÁROČNOST POKUD LZE  NEPROVÁDÍME V BĚŽNÉ ORDINAČNÍ DOBĚ.