Pro pacienty

Pro nemocné klienty (nová onemocnění nebo zhoršení stavu u chronických onemocnění) je určen začátek ordinační doby (6.30 – 9.00 hod.). Akutní stav obvykle vyžaduje odběry krve, pomocná vyšetření a nebo  odeslání k dalším vyšetřením (obvykle odborné ambulance Oblastní nemocnice Náchod), včasný příchod k primárnímu ošetření zvětšuje prostor k řešení situace a minimalizuje čekání u dalšího lékaře.

NECHCI ČEKAT

Pro pacienty s neakutními obtížemi je určena druhá polovina ordinační doby (9.00 – 11.00 hod.). Naše ordinace umožňuje telefonické objednání k vyšetření.  Recepty na dlouhodobě užívané léky vám také jsme schopni vystavit na základě telefonické domluvy. Tyto recepty pak odpoledne máte nachystány v libovolné lékárně republiky.

Upozorňuji na rozmáhající se nešvár: Lékař svítí v ordinaci, tak tam vlezeme ať je jakákoliv hodina. Před šestou hodinou ranní účtuji příplatek- viz ceník!!  ( Do práce chodím ráno brzo proto, abych stihnul administrativu, které je stále víc a víc..)

ODBĚRY

Odběry provádíme denně od 7.00 do 9.00 hod. (v 9.00 hod. svoz materiálu do laboratoře !!!) na žádanky naší ordinace i odborných lékařů.

KONZULTACE

Veškeré konzultace jsou možné osobně v rozsahu ordinační doby. Pro telefonický kontakt (výsledky odběrů apod.) doporučujeme dobu mezi 10.00 a 11.00 hod. (nejmenší vytížení sestry i telefonní linky).

PRO ZAMĚSTNANÉ

Pro zaměstnané  je určena ranní část ordinační doby od  6.30. Není třeba se objednávat !

NÁVŠTĚVY

Návštěvy u pacientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje ošetření v ordinaci, probíhají obvykle po ukončení ordinační doby, obvykle mezi 11:30 a 14:00 hodinou. Akutní obtíže řešíme v součinnosti se Zdravotnickou záchrannou službou KHK (ohrožení života). Návštěvy u ostatních pacientů lze domluvit telefonicky nebo přímo v ordinaci (příbuzní, sousedi, pečovatelky apod.).

PREVENCE

prohlídku u praktického lékaře hradí zdravotní pojišťovny každému pojištěnci 1x za 24 měsíců. Rozsah prohlídky je závislý na věku pojištěnce a je dán zvláštním předpisem. Součástí preventivní prohlídky však není vydávání různých potvrzení – ty jsou hrazeny pacienty hotově (viz CENÍK).

 

ADMINISTRATIVA

Administrativní úkony (pojistky, výpisy z dokumentace apod.) jsou prováděny mimo ordinační dobu. Patřičný formulář je třeba doručit do ordinace s vyplněnými základními údaji (minimálně jméno a rodné číslo pacienta), při předání si dohodnete vhodný termín k odebrání vyplněného dokladu.

VYŽÁDANÁ VYŠETŘENÍ

Vyšetření pro nezdravotnické účely (řidičský průkaz, zbrojní průkaz, studium, rekondiční pobyty, cesty do zahraničí apod.) jsou prováděna průběžně, bez objednání. Tato vyšetření si hradí pacienti  sami.