Výkony, které nepatří mezi položky hrazené zdravotními pojišťovnami

(výkony prohlídek a vyšetření lze provést pouze registrovaným pacientům – musí být k dispozici dokumentace)

Nález vydávaný formou „Zdravotního posudku“ bez rozdílu pro co bude posudek vydán, zbrojní či řidičský průkaz, pracovní zařazení, vstupní prohlídky, rizikové zařazení pracovníka a podobně. 500,- Kč
odstranění stehů- jednorázová souprava nehrazená Zdravotní pojišťovnou 50,-Kč
Zdrav. posudek pro dorost a  studenty do 19 let 300,- Kč
Posudek k řízení mot. vozidel  pro  68-70… let věku 300,- Kč
Vyšetření na žádost pacienta 450,- Kč
Výpis z dokumentace bez vyšetření 200,- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro studium VŠ    zdarma
Potravinářský průkaz na dobu neurčitou 400,- Kč
Potravinářský průkaz na dobu určitou  (pro studenty zdarma), duplikát ztraceného dokladu 100,- Kč
Bolestné a trvalé následky – pracovní úraz 300,- Kč
Oznámení úrazu pro pojišťovnu (1-3 strany) 200,- Kč
Za každou další stranu 100,- Kč
Aplikace očkovacích látek – nepovinné očkování + cena vakciny. Aplikace B12 či jiné látky z indikace jiných lékařů či na vlastní žádost- platí se jen 1. a poslední dávka k uhrazení materiálových nákladů(100+100) 200,- Kč
Potvrzení o prodělané COVID19 nemoci 200,-Kč
Příplatek za  ošetření mimo pracovní dobu – práce před 6:00 ráno 500,- Kč
Kopírování zdravotnické dokumentace 5,- Kč / strana

Propustka námi vystavená                                                                                                           20,-

Neschopenka vystavená za jiného lékaře elektronická od ledna 2020         1 úkon    podle cenového výměru MZ        90,-

Kalkulace cen vychází z nákladů ordinace 12,-Kč/1 minuta

Ve sporných případech se ceny odvíjí analogicky od Cenového výměru MZ platného pro tento rok