Poznámky k prohlídkám závodní péče:

Poznámka terminologická: nejedná se o prohlídku preventivní jako takovou. Čeština je sice jazykem košatým, ale zde dochází k jakémusi zmatení pojmů. Bylo by lepší používat termín například „evidenční prohlídky“  a prevence ponechat registrujícím praktikům.

Poznámka právnická: Prohlídky závodní péče jsou dány zákonem, takže nemá cenu diskutovat, zda jsou potřebné či nikoliv.  Pokud zaměstnavateli hrozí pokuta ve výšce desítek tisíc korun za chybějící potvrzení (noční práce u jednoho dělníka =pokuta 10k Kč), je často jednodušší  zajistit prohlídku u zaměstnanců všech bez rozdílu zda je jaká povinnost než platit pokuty.

Poznámka o smyslu prohlídek: V okamžiku prohlídky je lékař ve smluvním vztahu s firmou. Jeho úkolem je ochránit firmu před přijetím zaměstnanců s možným zdravotním rizikem ve vztahu k práci. Jde tedy o primární prevenci.  Příkladně: Barvoslepý nebude dělat strojvedoucího, epileptik nemá co dělat u točivých strojů a atopik nesmí přijít do styku s dráždivými látkami. Při závodních prevencích se nedělá kurativa.

Nejedná se tedy o prohlídku jako na vojně „do půl těla“  ale jde spíše o vyhodnocení rizik- tedy o papírování a případné doplnění specifických vyšetření dle náplně prohlídek pro konkrétní pracovní zařazení. Jediné zákonem stanovené vyšetření je vyš. moči.

A k tomu aby závodní prevence měla smysl,  je potřebný poctivě vyplněný výpis z dokumentace.

Tento výpis pořizuje registrující praktický lékař. Zda za tento výpis vybírá úhradu není důležité, ale svým podpisem stvrzuje správnost a úplnost výpisu. Poskytnutí výpisu je opět dáno zákonem, takže jakákoliv „domácí tvorba a iniciativa“ je nepřípustná. Jinak formulováno: Pokud zdravotní sestra nebo i lékař vydá pacientovi do ruky celou kartu se slovy: nebudu dělat výpis.. vystavuje se nejenom riziku ztráty dokumentace, ale i riziku ztráty pacienta, protože ne každý se smíří s tím, že nebude přijat jen proto, že mu jeho OL nevypracoval dokumentaci v souladu se zákonem. Jinak řečeno:  pokud nebude dodržen postup při vystavení posudku, tj založený výpis, řádně doložená žádost, kterou musí zdravotnické zařízení archivovat, tak i kdyby byl lékařský posudek vyšperkovaný sebelépe, tak posudek máte pouze jako cár bezplatného papíru.

Že přeháním? Otočte problém:

A proč by měl smluvní lékař závodní péče nést riziko za kolegu lajdáka? Karta může být nedotištěná, pacientem upravená a nebo i úmyslně neúplná.  Tak královsky závodní péče placená není..

…z odpovědi jedné kolegyně na toto tema:         Tak pokud si žádost založíte do dokumentace a uděláte kopii posudku nebo vystavíte posudek,tak to v pořádku je.Každopádně žádost Vám musí zůstat.Mně trvalo řadu měsíců než jsem všechny firmy /a mám jich asi 10/ vyškolila.Když pracovník neměl výpis nebo žádost,klusal pěkně zpátky s poučením,že má zdupat zaměstnavatele,který ho nevybavil vším,co je dle zákona potřeba.A začalo to fungovat.Sice se stále najde nějaký chytrolín,který papuluje,proč má mít výpis a proč žádost.Odpověď – protože to ukládá zákon.

Nepokládám se sice za experta v závodní péči, ale mám letité zkušenosti a tak se s vámi chci o ně podělit.
ORl lékař vypočítává ztráty sluchu dle audia v konečné fázi z tabulek a  vám je hlásí v % Fowlera.´Frekvenci PP určuje svým Rozhodnutím hygiena. Dle nové vyhláška 79/2013 jako nemoci  vylučující zdravotní způsobilost k práci při vstupní prohlídce jsou jmenovány 1. prognosticky závažné poruchy sluchu a 2.Wegenwrova granulomatosa /dříve to bývalo podrobnější/  a dále nemoci, které lze uznat  jen na základě odborného vyšetření – 1. závažné poruchy sluchu, 2.chronické záněty středouší, 3. neurotizující ušní šelesty a 4.chron.neurosy.
V průběhu zaměstnání v hluku sledujeme při PP hlavně dynamiku vývoje sluchových ztrát,pokles sluchové ztráty o více než 1%dle Fowlera za 1 rok   u osob do 35 let  věku je důvodem k vyřazení dříve než dosáhne ztráta 20% dle Fowlera. U všech však konzultuji kliniku pracovního lékařství, protože posudek má závažný sociální dopad na dotyčnou osobu, která by mohla skončit soudem.
Ohroženi nemocí z povolání jsou mladší 30 let při ztrátě 30% dle F, u osob nad 30let se hranice zvyšuje o 1% za každé 2 roky věku, u osob nad 50 let musí dosahovat ztráta pro ohrožení hranici 40%.
Doporučil bych odesílát na audio k ORL lékaři, který má zkušenosti s posuzováním k práci v hluku a napíše v závěru posudek – tedy ne že sdělí jen hodnoty, ona řada ORL lékařů nemá o těch výše uvedených normách ponětí.

Hotovo.