Sledujte aktuální Seznam rizikových oblastí na www.khshk.cz
Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem:
Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek
a NEMÁTE žádné příznaky onemocnění
Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
Kontaktujte telefonicky/ e-mailem pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem:
Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek
a MÁTE horečku, kašel nebo dušnost
Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!
Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.
Zpracováno 25.2.2020 a bude upravováno v závislosti na změnách epidemiologické situace.
Královéhradecký kraj
Kontakt – pokud nejsou obtíže, pouze návrat z rizikové oblasti:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, www.khshk.cz
Telefon:495 058 111 v pracovní době. Kdykoliv e-mail: koronavirus@khshk.cz
Do e-mailu uvést své kontakty – jméno, příjmení, mobilní telefon, bydliště a epidemiolog (pokud v té chvíli nebude k zastižení) se s Vámi co nejdříve spojí.
Kontakt – pokud jsou obtíže a je návrat z rizikové oblasti:
Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové
Telefon: v pracovní době 7:30 – 15:30 hod. 601 130 894,
v mimopracovní době 15:30 – 7:30 hod. 721 417 310  Volat IHNED.

 

Zjednodušeně:

Přijeli jste z rizikové oblasti? Pokud nemáte žádné potíže, v žádném případě nevyhledávejte lékaře, žádné vyšetření ani testy u Vás nebudou prováděny. Pouze je vhodné si po dobu následujích 2 týdnů 2x denně změřit teplotu a omezit kontakt s jinými lidmi. V případě, že máte zvýšenou teplotu nebo kašel, zavolejte nám v ordinační době, abychom se dohodli na dalším postupu. Stejný postup platí i v případě, že jste byli v kontaktu s někým, u koho je podezření na infekci koronavirem.
I v případě, že jste v zahraničí nebyli, ale objeví se u Vás teplota nebo příznaky zánětu dýchacích cest, doporučujeme spíš se telefonicky poradit s lékařem o dalším postupu než vyrážet do práce nebo k lékaři. Pokud budou jasné známky běžného virového infektu, lze v současné době vyřešit vystavení pracovní neschopnosti i předepsání případných léků elektronicky bez návštěvy ordinace.

Pokud je návštěva u lékaře nezbytná, je bezpodmínečně nutné se objednat a minimalizovat tím možnost kontaktu infekčních a neinfekčních pacientů v čekárně.